Skip to content Skip to footer

Ističemo : Akvapan akreditovana laboratorija

Akvapan inženjering doo, akreditovana laboratorija koja prati zahteve tržišta, saradnika i korisnika, nastavlja sa naporima usmerenim ka unapređenju kvaliteta svojih usluga i povećanju kapaciteta kako bi zadovoljila potrebe svojih klijenata. Kao rezultat posvećenosti tima, Akvapan inženjering doo je uspešno povećala kapacitet za ispitivanje nabavkom nove opreme u toku 2022. godine.

Nova oprema omogućava nam da sada izvršimo ispitivanja na unutrašnji pritisak većih prečnika vodovodnih cevi do DN630mm. Ovo predstavlja veliki korak napred u našoj sposobnosti da pružamo kvalitetne usluge u oblasti ispitivanja i kontrole kvaliteta za sve naše klijente.

Osim toga, sa povećanim kapacitetom ispitivanja, možemo sada pružiti više metoda ispitivanja, uključujući ispitivanje otpornosti prema unutrašnjem pritisku, određivanje zateznih svojstava, kao i određivanje krutosti i fleksibilnosti cevi. Sve ove metode ispitivanja su u skladu sa relevantnim standardima, poput SRPS EN ISO 1167, SRPS EN ISO 6259, SRPS EN ISO 9969 i SRPS EN ISO 13968.

Ovim potezom, naša kompanija još jednom pokazuje svoju posvećenost pružanju kvalitetnih usluga svojim klijentima i ostaje lider u oblasti ispitivanja i kontrole kvaliteta. Naša laboratorija će nastaviti da radi na razvoju svojih kapaciteta i unapređenju usluga kako bi se i dalje prilagođavali promenljivim potrebama tržišta i naših klijenata.