Skip to content Skip to footer

Sistem kvaliteta

Sistem kvaliteta svojih proizvoda
Akvapan inženjering d.o.o ostvaruje u postupcima:

Laboratorija - Ikonica 1
Kontrole ulaznih
materijala
Akvapan - Laboratorija - 1
Kontrole procesa
proizvodnje
Akvapan - Laboratorija - 2
Laboratorija - Ikonica 3
Završnog kontrolisanja
i ispitivanja
Akvapan - Laboratorija - 3
Laboratorija raspolaže najsavremenijom opremom, potpune pouzdanosti, kontrolisanom
u skladu sa svim zahtevima iz oblasti metrologije.
U okviru Akvapan inženjering d.o.o. posluje nezavisna laboratorija, akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 : 2017 od strane ATS Srbija, pod akreditacionim brojem 01-433 za fizičko-mehanička i hemijska ispitivanja plastičnih masa i proizvoda od plastičnih masa (cevi i drugih proizvoda za potrebe vodovoda, gasovoda, kućne i ulične kanalizacije, telekomunikacija i energetskih instalacija, kao i drugih proizvoda od plastičnih masa). Laboratorija u svom obimu akreditacije ima 34 metode. Pored plastike i plastičnih masa, u obimu akreditacije ima i metode za ispitivanje slivničkih rešetki i šaht poklopaca za reviziona okna, za zone motornog i pešačkog saobraćaja (od livenog gvožđa, legura čelika ili aluminijuma, armiranog betona, kompozitnih materijala i polipropilena (PP), polipropilena sa mineralnim modifikatorima (PP-MD), polietilena (PE) ili polivinil-hlorida (PVC-U)).