Skip to content Skip to footer

Cevi za vodu

Cevi za gas

Cevi za kanalizaciju

Cevi za zaštitu kablova

Cevi za plastenike

Prohromske spojnice

Veoma izdržljive na 
spoljni pritisak

Odlična mehanička 
svojstva

Otporne na koroziju i 
hemijske uticaje 

Veoma izdržljive na 
spoljni pritisak

Odlična mehanička 
svojstva

Otporne na koroziju i 
hemijske uticaje 

Nerđajuće popravne prohromske spojnice

Nerđajuće popravne spojnice (NP spojnice) su namenjene za otklanjanje kvarova na cevovodu u slučaju oštećenja, pucanja cevi i propuštanja, za neagresivne tečnosti, kao i za spajanje cevi bez integrisanog mufa.

Prednosti:

Lako se ugrađuju, što minimizira troškove i vreme popravke.
Izdržavaju pritisak do 40 bari, otporne su na mehaničke udare,
koroziju i hemijske uticaje.

Namena

Otklanjanje kvarova na cevovodu tako što obuhvatajući oštećenje na cevi, NP spojnica zaptiva oštećeno mesto, trajno zaustavlja curenje i omogućava nesmetan protok vode.

Opis:

Nerđajuće popravne spojnice (NP spojnice) su izrađene od prohroma (limovi, zavrtnji, navrtke, podloške)
u kvalitetu Č 4580 i gumene obloge u kvalitetu EPDM (guma za prehrambenu industriju). Sastoji se od:
• Gumene obloge koja naleže na cev (dovoljno čvrsta i elastična da dobro i zaptivno nalegne na površinu cevi),
• Metalni oklop (vrši pritezanje gumene obloge uz cev),
• Navrtke i ravnomerno privlači kraj oklopa sa drugim vijcima). 
• Sistemi stezanja (sastoji se od grupe vijaka sa specijalno oblikovanom glavom da legne u profill na kraju oklopa, spreči otvaranja kod pritezanja

Kvalitet materijala je definisan standardom
SRPS EN 10088 (1-3) ,a ispitivanje se vrši prema standardu SRPS EN 12266.

Proizvodimo dva tipa NP spojnica u zavisnosti od tipa i spoljašnjeg prečnika cevi:
• za DN20 do DN63 (Nl do N4) – jednodelne L=lOOmm
• za DN50 do DN180 (Ml do M16) – jednodelne L=200mm
• za DN200 do DN500 ( Ll do L 18) – dvodelne L=300mm

Dokumenta

Pakovanje, rukovanje, skladištenje, transport
Povezivanje cevovoda rastavljivim i nerastavljivim vezama
PE fiting