Skip to content Skip to footer

Cevi za vodu

Cevi za gas

Cevi za kanalizaciju

Cevi za zaštitu kablova

Cevi za plastenike

Prohromske spojnice

PE cevi za zaštitu kablova
PE cevi za zaštitu kablova - Akvapan inženjering -

Postojane
na UV zrake

PE cevi za zaštitu kablova - Akvapan inženjering

Otporne na
niske temperature 

PE cevi za zaštitu kablova - Akvapan inženjering

Mali koeficijent
trenja

PE cevi za zaštitu kablova - Akvapan inženjering -

Postojane
na UV zrake

PE cevi za zaštitu kablova - Akvapan inženjering

Otporne na niske temperature 

PE cevi za zaštitu kablova - Akvapan inženjering

Mali koeficijent
trenja

PE cevi za
zaštitu kablova

Polietilenske PE80 cevi se koriste za izgradnju kablovske kanalizacije. Proizvodnja i kontrola kvaliteta usaglašena je sa važećim standardima SRPS EN 12201-1 i SRPS EN 12201-2 i u skladu sa Tehničkim uslovima za polietilenske cevi malog prečnika za kablovsku kanalizaciju ZJPTT. Mnogobrojne prednosti polietilenskih cevi u odnosu na druge materijale imaju za posledicu njihovu sve širu primenu.

Prednosti:

Prednosti polietilenskih cevi PE80:

• Lako se transportuju i montiraju
• Dobro se prilagođavaju terenu
• Imaju mali koeficijent trenja 
  koji prouzrokuje i male gubitke pritiska
• Cevi su postojane na UV zrake i na temperature od -30°C do +60°C
• Otporne su na niske temperature.

 

Namena

Polietilenske PE80 cevi koje se koristite za izradu kablovske kanalizacije prvenstveno su namenjene za provlačenje i zaštitu optičkih kablova, telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova u lokalnim i regionalnim mrežama.

Opis:

PE cevi su jednoslojne sa homogeno strukturisanim zidom, imaju nažljebljenu unutrašnju i glatku spoljašnju površinu.
Cevi prečnika DN20 do DN110 mm se mogu proizvoditi i kao dvoslojne, sa belim unutrašnjim slojem. 
Boja cevi je crna sa ljubičastim uzdužnim koekstrudiranim linijama.
Nazivni prečnik cevi (DN) je spoljašnji prečnik cevi (OD).

 

Dokumenta

Pakovanje, rukovanje, skladištenje,transport
Povezivanje cevovoda rastavljivim i nerastavljivim vezama