Skip to content Skip to footer

Cevi za vodu

Cevi za gas

Cevi za kanalizaciju

Cevi za zaštitu kablova

Cevi za plastenike

Prohromske spojnice

Visoka otpornost na abraziju

Postojane
na UV zrake

Materijal je
apsolutno netoksičan

Visoka otpornost
 na abraziju

Postojane
na UV zrake

Materijal je apsolutno netoksičan

HDPE cevi za
snabdevanje gasom

Polietilenske gasne cevi se koriste za izgradnju gasovoda i transport gasa pod pritiskom. HDPE cevi su visokokvalitetne cevi izrađene od najkvalitetnijeg polietilena visoke gustine PE-80 i PE-100.Proizvodnja i kontrola kvaliteta usaglašena je sa važećim međunarodnim i domaćim standardima: SRPS EN 1555-1 i SRPS EN 1555-2.

Prednosti:

Prednosti cevi proizvedenih od PE80, PE100 i PE100-RC materijala:

• Materijal je apsolutno netoksičan
• Ne stvara se kamenac i shodno tome ne dolazi do smanjivanja protoka  
  tokom dugoročne upotrebe
• Fleksibilne su i otporne na  vibracije, seizmičke udare i pomeranje tla
• Cevi su postojane na UV zrake i na temperature
  od -20°C do +40°C
• lmaju visoku otpornost na abraziju
• Vrlo su niski gubici pritiska  jer je koeficijent trenja 10x manji
  nego kod čeličnih cevi
• Lako se nastavljaju
• Spojevi bez curenja
• Lake su za transport i rukovanje

Namena

Polietilenske gasne cevi se koriste za izgradnju regionalnih i lokalnih gasovoda za snadbevanje javnih, industrijskih i privatnih korisnika.
Mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom.
Preporuka za ugradnju je standard SRPS EN 12007-2.

Opis:

Standardno su crne boje sa koekstrudiranim žutim linijama.
Glatke su spoljašnje i unutrašnje površine.
Boja cevi je crna sa žutim uzdužnim koekstrudiranim linijama. Nazivni prečnik cevi (DN) je spoljašnji prečnik cevi
(OD) u dimenzijama od 20 mm do 630 mm, za pritiske predviđene standardom SRPS EN 1555-1 i SRPS EN 1555-2 

Dokumenta

Pakovanje, rukovanje, skladištenje, transport
Povezivanje cevovoda rastavljivim i nerastavljivim vezama
PE fiting