Skip to content Skip to footer
O Akvapanu

Akvapan
Inženjering

Nakon tri decenije predanog i posvećenog rada, mi u Akvapanu ponosni smo na postignute uspehe, koji su od male porodične firme napravili respektabilnu kompaniju, prepoznatu po dobrom kvalitetu svojih proizvoda. Zahvaljujući zalaganju svojih zaposlenih, uspeli smo da stvorimo kompaniju sposobnu da brzo i kvalitetno odgovori na svaki izazov, kompaniju koja gradi partnerske odnose uvek na obostranu korist. Akvapan danas znači ime koje je sinonim za kvalitet i fer poslovne odnose.

Akvapan inženjering - O nama

...

Trajno opredeljenje kompanije Akvapan inženjering d.o.o. je da isporučuje proizvode i usluge visokog i postojanog kvaliteta u nameri da zadovoljava sve složenije zahteve i očekivanja korisnika, zakonskih i drugih propisa u cilju poboljšanja rezultata kompanije, prevencije zagađenja životne sredine, očuvanja zdravlja ljudi i poboljšanja radnih uslova, obezbeđujući na taj način visok nivo zadovoljstva zaposlenih i svih zainteresovanih strana. Osnov za obezbeđenje kvaliteta, sigurnosti i pouzdanost naših proizvoda i usluga predstavlja integrisani menadžment sistem (IMS) koji čini fundamentalnu osnovu za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i služi kao merilo za održivi razvoj i poboljšanja u dinamičnim uslovima na tržištu.

Ciljevi kompanije

Ciljevi Akvapan inženjering d.o.o. određeni su okvirom koji je postavljen od strane menadžmenta kompanije, standardima i propisima:

Efikasno poslovanje za
zadovoljenje zahteva
tržišta i potreba korisnika.
Posvećivanje pažnje
kvalitetu i njegovo
kontinuirano unapređivanje.
Unapređenje razvoja
kadrovskih resursa.
Racionalizacija troškova
i ostvarenje profita.
Posvećenost kupcima je
preokupacija svih zaposlenih što predstavlja stil rada i kulturu ponašanja.

U kompaniji Akvapan
inženjering kvalitet je
kategorija koja predstavlja
filozofiju i praksu
istovremeno. Od
višegodišnje saradnje i rada
pod nadzorom Instituta IMS
Beograd, preko ideje da
opremimo sopstvenu
laboratoriju, do realizacije
ideje i danas najmodernije i
najopremljnije laboratorije
na ovim prostorima koja je
sertifikovana i nezavisna u
svom radu.

Kompanija upošljava više od
100 radnika koji su organizovani
u jednu fleksibilnu poslovnu
organizaciju koji rade na
unapređenju proizvoda i usluga,
zadržavajući renome i osvajajući
nove pozicije na tržištu.
Kvalitet, znanje i sposobnost
svakog zaposlenog je nešto što se sistematski stiče i stalno
unapređuje. To je naša
strategija koja donosi promene
u pristupu, navikama i
svakodnevnom radu.

Misija kompanije Akvapan
inženjering je proizvodnja
najvišeg tehnološkog nivoa i
najboljeg kvaliteta po 
konkurentnim cenama. Ovo
definiše neke od najbitnijih korporativnih vrednosti
kompanije, a to je
konkurentnost, kvalitet
i lojalnost klijenata.

Efikasno poslovanje za zadovoljenje zahteva tržišta i potreba korisnika.

Posvećenost kupcima je preokupacija svih zaposlenih što predstavlja stil rada i kulturu ponašanja.

Posvećivanje pažnje kvalitetu i njegovo kontinuirano unapređivanje.
U kompaniji Akvapan inženjering kvalitet je kategorija koja predstavlja filozofiju i praksu istovremeno. Od višegodišnje saradnje i rada pod nadzorom Instituta IMS Beograd, preko ideje da opremimo sopstvenu laboratoriju, do realizacije ideje i danas najmodernije i najopremljnije laboratorije na ovim prostorima koja je sertifikovana i nezavisna u svom radu.
Unapređenje razvoja
kadrovskih resursa.

Kompanija upošljava više od
100 radnika koji su organizovani u jednu fleksibilnu poslovnu organizaciju koji rade na unapređenju proizvoda i usluga, zadržavajući renome i osvajajući nove pozicije na tržištu. Kvalitet, znanje i sposobnost svakog zaposlenog je nešto što se sistematski stiče i stalno unapređuje. To je naša strategija koja donosi promene u pristupu, navikama i svakodnevnom radu.

Racionalizacija troškova
i ostvarenje profita.

Misija kompanije Akvapan inženjering je proizvodnja najvišeg tehnološkog nivoa i najboljeg kvaliteta po konkurentnim cenama. Ovo definiše neke od najbitnijih korporativnih vrednosti kompanije, a to je konkurentnost, kvalitet i lojalnost klijenata.

Prijavite se i ostanite u TOKU sa nama