HDPE cevi za vodu

Polietilenske vodovodne cevi koje se koriste za izgradnju vodovodnih sistema proizvode se od polietilena visoke gustine …

HDPE cevi za gas

Cevi za gas koje se koriste u izgradnji gasovoda proizvode se od polietilena visoke gustine PE80 ili PE100 (MRS ≥ 8 Mpa…

PVC korugovane cevi za uličnu kanalizaciju

Korugovane (rebraste) dvoslojne cevi za uličnu kanalizaciju proizvode se od neomekšanog polivinilhlorida ( PVC-a )…

PVC jednoslojne cevi za uličnu kanalizaciju

Cevi za uličnu kanalizacijuaciju se proizvode od neomekšanog polivinilhlorida (PVC-a). Kvalitet PVC-a zadovoljava uslove…

HDPE spiralne cevi za uličnu kanalizaciju

Polietilenske (PEHD) spiralne cevi su kvalitetan, praktičan, siguran i dugoročno isplativ način za odvod otpadnih voda…

PVC troslojne cevi za kućnu kanalizaciju

Cevi za kućnu kanalizaciju se proizvode od neomekšanog polivinilhlorida (PVC-a) i namenjene su za odvod svih otpadnih voda…

HDPE cevi za optičke kablove

Polietilenske cevi se koriste za provlačenje optičkih kablova, zaštitu telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova…

PVC cevi za optičke kablove

PVC cevi za zaštitu telefonskih i elektro-energetskih kablova proizvode se od tvrdog PVC-a. Mogu biti u žutoj i crvenoj boji…

 

PVC cevi za plastenike

PVC cevi za plastenike su prečnika Ø40mm, dužine 8m u beloj boji. Ove cevi su prvenstveno namenjene za izgradnju…

Popravne prohromske spojnice

Nerđajuće popravne spojnice (NP spojnice) su izrađene od prohroma (limovi, zavrtnji, navrtke, podloške) u kvalitetu…

HDPE Korugovane Cevi za Opticke Kablove Thumb

HDPE korugovane cevi za optičke kablove

Polietilenske korugovane (rebraste) cevi za zaštitu telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova se proizvode od…