Skip to content Skip to footer

Sistem kvaliteta

Akvapan inženjering s ponosom ističe svoj kvalitet preko stručnog znanja, načina rada i kulture ponašanja svakog zaposlenog.
Konstantno sagledavamo potrebe i očekivanja kupaca i korisnika naših proizvoda i usluga. Posvećenost kupcima je preokupacija svih
zaposlenih. Sistem kvaliteta kompanije Akvapan inženjering donosi promene u pristupu, navikama i svakodnevnom radu, čime je
potvrđeno posedovanje sertifikata:

Prijavite se i ostanite u TOKU sa nama