Kvalitet

AkvaPanInženjering s ponosom ističe svoj kvalitet preko stručnog znanja, načina rada i kulture ponašanja svakog zaposlenog. Konstantno sagledavamo potrebe i očekivanja kupaca i korisnika naših proizvoda i usluga. Posvećenost kupcima je preokupacija svih zaposlenih. Kvalitet kompanije AkvaPanInženjering donosi promene u pristupu, navikama i svakodnevnom radu, čime je potvrđeno posedovanjem sertifikata za standarde:

Sistem kvaliteta svojih proizvoda  AkvaPanInženjering  ostvaruje u postupcima:

  • Kontrole ulaznih materijala,
  • Kontrole procesa proizvodnje,
  • Završnog kontrolisanja i ispitivanje.

AkvaPanInzenjering poseduje specijalizovanu laboratoriju za fizičko-mehanička ispirivanja plastičnih masa i proizvoda od plastičnih masa (cevi i dr. proizvoda za potrebe vodovoda, gasovoda, kućne i  ulične kanalizacije, telekomunikacija i energetskih instalacija).

AkvaPanInženjering svoje metode ispitivanja sagledava kroz:

  • primeni standardizovanih metoda ispitivanja,
  • uspostavljanju i razvoju sistema međulaboratorijskih ispitivanja,
  • stalnom poboljšavanju kvaliteta u svim fazama rada,
  • negovanje vrhunske etike  u odnosima sa korisnicima usluga.

Laboratorija raspolaže najsavremenijom opremom, potpune pouzdanosti, kontrolisanom u skladu sa svim zahtevima iz oblasti metrologije.