Skip to content Skip to footer

Cevi za vodu

Cevi za gas

Cevi za kanalizaciju

Cevi za zaštitu kablova

Cevi za plastenike

Prohromske spojnice

Izuzetna otpornost na koroziju

Dobar električni
izolator

Visoka izdržljivost na spoljašnji pritisak

Izuzetna otpornost na koroziju

Dobar električni
izolator

Visoka izdržljivost na spoljašnji pritisak

PVC cevi za uličnu kanalizaciju

Cevi i fitinzi za uličnu  kanalizaciju koji se proizvode od neomekšanog polivinilhlorida (PVC) koriste se za izgradnju cevnih sistema koji se polažu
u zemlju i rade uglavnom u uslovima gravitacije (sa slobodnim padom).
Ovi cevni sistemi se uspešno koriste dugi niz godina i u potpunosti ispunjavaju zahteve za pouzdano sakupljanje i ispuštanje atmosferskih voda, kućnih i fekalnih voda, kao  i industrijskih (agresivnih) otpadnih voda.

Prednosti:

PVC cevni sistemi imaju niz prednosti:

• Izuzetna otpornost na koroziju
• Idealno glatka unutrašnja površina
• Mala težina, što omogućava lakši
  transport i lakšu montažu
• Brza i laka montaža cevnih sistema
• Postizanje potpune nepropusnosti
  cevovoda
• Visoka izdržljivost cevovoda i minimalni
  troškovi održavanja
• Dobar su električni izolator 
• Laka mogućnost korišćenja PVC cevi i  
  elemenata za sanaciju postojećih  
  kanalizacionih cevovoda.

Namena

PVC UK cevi i spojni elementi se koriste za izgradnju cevovoda koji se montiraju u zemlju ili površinski na slobodnim ravnim površinama.
Služe za odvod otpadnih i atmosferskih voda. Koriste se i za odvod otpadnih industrijskih voda, za instalacije slobodnog (gravitacionog)
režima tečenja i instalacije niskog pritiska.

Opis:

Nazivni prečnik (DN) je spoljašnji prečnik cevi (OD). Proizvode se u pravim šipkama od DN110 do DN500.
Korisna dužina cevi je dužina cevi bez dubine naglavka (mufa). Spajaju se međusobno
naglavkom i gumenim prstenom koji obezbeđuje potpunu zaptivenost. 

PVC cevi se proizvode po dva različita standarda:
• SRPS EN 1401-1 – cevi koje imaju pun ili kompaktan zid,
• SRPS EN 1401-2 –  višelojne cevi gde je jezgro cevi je napravljeno od penastog PVC-U materijala.

 

Dokumenta

Pakovanje, rukovanje, skladištenje,transport
Povezivanje cevovoda nerastavljivim vezama