Skip to content Skip to footer

Cevi za vodu

Cevi za gas

Cevi za kanalizaciju

Cevi za zaštitu kablova

Cevi za plastenike

Prohromske spojnice

Dugotrajnost

Odlična mehanička 
svojstva

Odlična hidraulična 
svojstva

Dugotrajnost

Odlična mehanička 
svojstva

Odlična hidraulična 
svojstva

PE dvoslojne korugovane cevi za kanalizaciju i drenažu

PE dvoslojne korugovane cevi za podzemno odvodnjavanje, drenažu, zaštitu kablova i kanalizaciju bez pritiska se proizvode procesom ekstruzije od polietilena visoke gustine (HDPE). PE dvoslojne korugovane cevi se proizvodi u razlicitim obodnim čvrstocama u skladu sa standardom SRPS EN ISO 9969.

Prednosti:

Prednosti dvoslojnih korugovanih cevi:

• Dugotrajnost
• Jednostavno i sigurno rukovanje i ugradnja
• Odlična hidraulična svojstva
• Odlična mehanička svojstva
• Visoka temperaturna postojanost PE
• Visoka otpornost no abraziju
• Mala težina cevi – omogućava
  ekonomično, jednostavno i sigurno rukovanje i ugradnju
• Fleksibilnost kod obrade i spajanja  upotrebljavaju se sve
  klasične metode spajanja i obrade
• Niski troškovi celog sistema
• Fleksibilnost cevnog sistema – stabilan protiv deformacije usled
  veliki saobraćajnih opterećenja čak i sa malom visinom nadsloja
• Podnose velike deformacije bez ostećenja u strukturi, tolerišu
  pomeranje zemlje

Namena

PE dvoslojne korugovane cevi imaju široku primenu, od kanalizacije, odvodnjavanja, zaštite kablova do drenaže. PE cevi se koriste u izgradnji puteva, tunela, železnica i drugih saobraćajnih, stambenih ili industrijskih objekata. Pružaju odličnu zaštitu od mehaničkih i drugih štetnih uticaja okoline i pogodni su za širok spektar kablova. Sve navedene PE
korugovane cevi mogu biti preforirane i sabirne cevi koja ima svrhu da skuplja i transportuje bilo koju površinsku vodu koja se zadesi,
na kratku i veliku udaljenost.

Opis:

PE cev je sastavljena je od dva sloja, spoljašnje rebraste, a unutrašnja je glatke površine. Nazivni prečnik cevi (DN) je unutrašnji prečnik cevi (ID).
Cevi prečnika od DN50 do DN200 mm se proizvode u koturevima od 25m i 50m i u šipkama od 6m.
Boja cevi može biti crna, žuta, crvena ili druga boja prema zahtevu uz odgovarajuću količinu.
Spajaju se spojnicom i gumicom.

Dokumenta

Pakovanje, rukovanje, skladištenje,transport
Povezivanje cevovoda nerastavljivim vezama