O nama

Nakon dve decenije predanog i posvećenog rada, mi u AkvaPanu ponosni smo na postignute uspehe, koji su od male porodične firme napravili respektabilnu kompaniju, prepoznatu po dobrom kvalitetu svojih proizvoda. Zahvaljujuci zalaganju svojih zaposlenih, čiju drugu generaciju negujemo, uspeli smo da stvorimo kompaniju sposobnu da brzo i kvalitetno odgovori na svaki izazov, kompaniju koja gradi partnerske odnose na uvek obostranu korist.  AkvaPan danas znači ime koje je sinonim za kvalitet i fer poslovne odnose.

Ciljevi „AkvaPan inženjering“-a određeni su okvirom koji je postavljen od strane menadžmenta kompanije, standardima i propisima, a to su:

  1. Efikasno poslovanje za zadovoljenje zahteva tržišta i potreba korisnika: Posvećenost kupcima je preokupacija svih zaposlenih što predstavlja stil rada i kulturu ponašanja.
  2. Posvećivanje pažnje kvalitetu i njegovo kontinuirano unapređivanje: U kompaniji„AkvaPan inženjering“ kvalitet je kategorija koja predstavlja filozofiju i praksu istovremeno. Preduzeće je od 1996. godine doživelo puni prosperitet sa svojim konkurentnim kvalitetom i strategijom. Proizvodi imaju atestnu dokumentaciju nadležnog Beogradskog instituta, a u sve sektore poslovanja uneti su referentni standardi i propisi.
  3. Unapređenje razvoja kadrovskih resursa: Kompanija upošljava više od 70 radnika koji su organizovani u jednu fleksibilnu poslovnu organizaciju koji rade na unapređenju proizvoda i usluga, zadržavajući renome i osvajajući nove pozicije na tržištu. Kvalitet, znanje i sposobnost svakog zaposlenog je nešto što se sistematski stiče i stalno unapređuje. To je naša strategija koja donosi promene u pristupu, navikama i svakodnevnom radu.
  4. Racionalizacija troškova i ostvarenje profita: Misija kompanije „AkvaPan inženjering“ je proizvodnja najvišeg tehnološkog nivoa i najboljeg kvaliteta po povoljnim cenama. Ovo definiše neke od najbitnijih korporativnih vrednosti kompanije a to je konkurentnost, kvalitet i lojalnost klijenata.