PVC troslojne cevi za kućnu kanalizaciju

Cevi za kucnu kanalizaciju se proizvode od neomeksanog polivinilhlorida (PVC-U) uz dodavanje stabilizatora i aditiva i namenjene su za odvod svih otpadnih voda u stanbenim zgradama i industrijskim objektima, kao i za odvod kisnice unutar i izvan svih objekata. Kvalitet PVC-U je utvrden standardom DIN 19531.

Cevi i spojni elementi proizvedeni od PVC-U su otporni na koroziju i hemijsko nagrizanje od strane kiselina, alkalija, sulfata, alkohola, jedinjenja soli i mnogih drugih hemikalija. Dobar su elektricni izolator. Mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0°C do + 60 °C. Zivotni vek im je preko 50 godina. Ne mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrze veliki procenat benzina, acetona i benzola (organskih rastvaraca). Medusobno se spajaju integrisanim mufom i gumenim zaptivnim prstenom koji obezbeduje potpunu zaptivenost.

Primenjuju se za cevovode koji se montiraju u zemlju iii povrsinski na slobodnim ravnim povrsinama i sluze za odvod otpadnih i atmosfer­skih voda. Primenu imaju i u industriji, za odvod otpadnih industri­jskih voda prema kojima je PVC otporan; za instalacije slobodnog (gravitacionog) rezima tecenja i instalacije niskog pritiska. Cevi kucne kanalizacije se proizvode sa integrisanim mufom. Korisna duzina cevi je duzina cevi bez integrisanog mufa.

PVC KK cevi su svetlo sive boje ( RAL 7011) i nose sledece oznake:

  • Oznaka standarda: DIN 19531,
  • Spoljasnjii precnik,
  • Vrsta materijala,
  • Znak proizvodaca i godinu proizvodnje.