PVC jednoslojne cevi za uličnu kanalizaciju

Cevi za ulicnu kanalizacijuaciju se proizvode od neomeksanog polivinilhlorida (PVC-U) uz dodavanje stabiliza­tora i aditiva.

Kvalitet PVC-U zadovoljava uslove kvaliteta utvrdene standardom SRPS EN 1401-1.

PVC je visoko kvalitetan materijal, pa su cevi i spojni elementi, napravljeni od PVC-U, otporni na koroziju i hemijsko nagrizanje kiselina, alkala, jedinjenja soli, baza, sulfata, alkohol i mnoge druge hemikalije.

Mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0°C do +60°C.

Otporni su na mehanicke udare.

Dobar su elektricni izolator.

Zivotni vek im je preko 50 godina.

Ne mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrze veliki procenat benzina, acetona i benzola.

PVC UK cevi i spojni elementi se koriste za izgradnju cevovoda koji se montiraju u zemlju iii povrsinski na slobodnim ravnim povrsinama. Sluze za odvod otpadnih i atmosferskih voda. Koriste se i za odvod otpadnih industrijskih voda; za instalacije slobodnog (gravitacionog) rezima tecenja i instalacije niskog pritiska. Cevi se izraduju u kvalitetu SN2 i SN4 prema SRPS EN 1401. Primena kvaliteta zavisi od mesta polaganja i od vrste podloge. Korisna duzina cevi je duzina cevi bez dubine naglavka.

PVC UK cevi su crveno – braon boje (RAL 8023) i nose sledeće oznake:

  • Oznaka standarda: SRPS EN 1401
  • Spoljasnji precnik x debljina zida,
  • Vrsta materijala: PVC-U,
  • Oznaka SN,
  • Znak proizvodaca,
  • Godina proizvodnje.

Preporucuje se da se poslovi ukljucujuci postavljanje cevovoda poverava profesionalnim izvodacima specijalizovanim za takve poslove. Dubina kanala za polaganje cevi se krece od lm-6m, u zavisnosti od terena za polaganje cevi i karakteristika i precnika cevi. Pri polaganju cevi dilataciju cevi treba uzeti u obzir. Za instalaciju koristiti standard SRPS EN 1610.

Cevi u kanal se uvek polazu od najnize kote dna kanala prema najvisoj. Secenje cevi uvek treba da se izvede u ravnoj liniji. Cevi se spajaju rue no. Povezivanje cevovoda se vrsi sa integrisanim mufom i zaptivnim prstenovima.
lnstalaciju cevovoda vrsiti pri spoljnim temperaturama min +5°C.

Cevi se ne smeju vuci po zemlji iii ostrim povrsinama. PVC je neotporan na niske temperature pa pri manipu­laciji ispod 0°C mora se posvetiti posebna paznja. PVC cevi se moraju zastititi od UV zracenja, ali zracen­je ne dovodi do narusavanja fizikalnih i mehanickih svojstava vec samo utice na postojanost boje.

Premo zahtevu kupca proizvode se i spojni elementi za ulicnu kanalizaciju prikazani u tabeli