Osnovna delatnost kompanije „Akvapan inženjering“ je proizvodnja:

 • Polietilenskih vodovodnih cevi (PE80 i PE100) prečnika od Ø 20 do Ø 500 mm namenjene za pritiske od 6,10,16 i 20 bari.
 • Polietilenskih dvoslojnih korugovanih cevi za zaštitu kablova: Ø110mm, u šipkama dužine od 6 i 12 metara u koturu od 50 i 100 m.
 • Polietilenskih cevi za telekomunikacione kablove (nažljebljene iznutra): od Ø32 do Ø 110, u koturu od 100m do 500m, ili u šipkama od 6m do 12m.
 • Polietilenskih cevi za gas (PE80 i PE100) prečnika od Ø 20 do Ø 500 mm, namenjene za pritiske od 1,4,6 i 10 bara, u koturu od 100 i 200 m ili šipkama od 6 i 12 m,
 • Polietilenskih spiralnih cevi SN 4 ili SN 8 za kanalizaciju prečnika od fi 300 do Ø1200 mm, u šipkama od 6 m ili prema zahtevu kupca.
 • PE fazonskih komada I PE šahti odgovarajuće dužine i prečnika.
 • PVC cevi za kućnu kanalizaciju prečnika od Ø50 do Ø160mm,dužine od 250mm do 5000mm.
 • PVC cevi za zaštitu kablova: Ø 110 dužine 6000mm.
 • PVC cevi za plastenike: prečnika Ø32 i Ø40mm dužine 8000mm.
 • PVC glatkih cevi za uličnu kanalizaciju prečnika od Ø 200 do Ø 400mm, kvaliteta S-20 i S-25, dužine od 1000mm do 6000mm.
 • PVC dvoslojne korugovane cevi za uličnu kanalizaciju prečnika Ø 200 do Ø 500 mm, dužine od 6 i 12 metara, klase SN 4 i SN 8.
 • NP spojnice za sve vrste vodovodnih (PVC,HDPE,LG,ACC) i drugih cevi.

Svi proizvodi imaju atestnu dokumentaciju nadležnog Beogradskog instituta, IMS-a. Posedujemo sertifikat SRPS ISO 9001:2008, Ratel sertifikat za cevi za zaštitu telekomunikacionih kablova. Dugogodišnje iskustvo i kvalitetan stručni kadar, omogućuju nam da Vam ponudimo uspešnu poslovnu saradnju, način i rok isporuke, ukoliko ste zainteresovani za bilo koje proizvode iz ponuđenog asortimana.