Nerđajuće popravne prohromske spojnice (NP)

Nerđajuće popravne spojnce (NP spjnice) su namenjene za otklanjanje kvarova na cevovodu u slucaju oštećenja, pucanja cev1 i propuštanja, za neagresivne tečnosti, kao i za spajanje cevi bez integrisanog mufa.

Obuhvatajuci ostecenje na cevi, NP spojnica zaptiva ošteceno mesto, trajno zaustavlja curenje i omogućava nesmetan protok vode.

Lako se ugraduju, što minimizira troškove i vreme popravke.

lzdržavaju pritisak do 40 bari, otporne su na mehaničke udare, koroziju i hemijske uticaje.

lzražene su od prohroma (limovi, zavrtnji, navrtke, podloške) u kvalitetu C 4580 i gumene obloge u kvalitetu EPDM (guma za prehrambenu industriju).

Kvalitet materijala je definisan stan­dardom SRPS EN 10088 (1-3) , a ispitivanje se vrši prema stan­dard SRPS EN 12266.

Sastoji se od:

  • gumene obloge koja naleze na cev (dovoljno cvrsta i elasticna da dobro i zaptivno nalegne na povrsinu cevi),
  • metalni oklop (vrsi pritezanje gumene obloge uz cev),
    sistemi stezanja (sastoji se od grupe vijaka sa specijalno oblikovanim glavom da legne u proiil na kraju oklopa, spreci otvaranja kod pritezanja
  • navrtke i ravnomerno privlaci kraj oklopa sa drugim vijcima).

Proizvodimo dva tipa NP spojnica u zavisnosti od tipa i spoljasnjeg precnika cevi:

  • za DN 20 do DN 63 (Nl do N4) – jednodelne L=lOOmm
  • za DN 50 do DN 180 (Ml do M16) – jednodelne L=200mm,
  • za DN 200 do DN 500 ( Ll do L 18) – dvodelne L=300mm.

Postavljanje NP spojnice:
Ocistiti ostecenu cev od mehanickih necistoca; obeleziti mesto za postavljanje NP spojnice na cevi, tako da ostecenje bude u sredini spojnice. Spoljasnji deo zaptivne gume premazati kalijevim sapunom. Obuhvatiti cev NP spojnicom i zatezanje vrsiti srednjim (duzim) srafom. Pritezanje vrsiti ravnomerno, svaku navrtku podjednako, dok se ne proceni da su dovoljno pritegnute. Prilikom ravnomernog stezanja svih srafova, odmerenim udarcima plasticnim cekicem ravnomerno udarati po NP spojnici.