Nakon dve decenije predanog i posvećenog rada, mi u AkvaPanu ponosni smo na postignute uspehe, koji su od male porodične firme napravili respektabilnu kompaniju, prepoznatu po dobrom kvalitetu svojih proizvoda.

Zahvaljujuci zalaganju svojih zaposlenih, čiju drugu generaciju negujemo, uspeli smo da stvorimo kompaniju sposobnu da brzo i kvalitetno odgovori na svaki izazov, kompaniju koja gradi partnerske odnose na uvek obostranu korist.

AkvaPan danas znači ime koje je sinonim za kvalitet i fer poslovne odnose.

VESTI

Koridor 11

KORIDOR 11 Poslednjih godina AkvaPanInženjering intezivno radi na poslovima projektovanja i izvodjenja regionalnih vodovodnih i kanalizacionih mreža. Kompanija u saradnji sa kompanijom AZ VIRT izvodi poslove regulacije, drenaže atmosferskih voda, ivičnjaka, slivnika i uredjenja lokalnih [...]

AkvaPanInženjering pobednik takmičenja „Vip BizPartner 2014“

AkvaPanInženjering pobednik takmičenja „Vip BizPartner 2014“ Oko 900.000 dinara za porodične firme - Akvapan, Geourb Group i Mali podrum Radovanović pobednici takmičenja Vip BizPartner 2014 Kompanije Akvapan iz Čačka, Geourb Group iz Beograda i Mali podrum Radovanović iz [...]

Kako je AkvaPanInženjering izbegao poplavu

Kako je AkvaPanInženjering  izbegao poplavu Čačanski AkvaPan neoštećen u poplavama - Razmišljanje unapred spasilo kompaniju velike štete. Iako je sa svih strana bila okružena vodom, čačanska firma AkvaPan koja se nalazi u Vranićima, nije bila [...]

 • HDPE cevi za gas

  HDPE cevi za gas Cevi za gas koje se koriste u izgradnji gasovoda proizvode se od polietilena visoke gustine PE80 ili PE100 (MRS ≥ 8 MPa odn. MRS ≥ 10 MPa) čiji kvalitet [...]

 • HDPE cevi za vodu

  HDPE cevi za vodu Polietilenske vodovodne cevi koje se koriste za izgradnju vodovodnih sistema proizvode se od polietilena visoke gustine PESO iii PElOO iii PE 100-RC prema SRPS EN 12201 (MRS 8 MPa [...]

 • HDPE i PVC cevi za kablovsku kanalizaciju

  HDPE i PVC cevi za kablovsku kanalizaciju Polietilenske cevi se koriste za kablovsku kanalizaciju (provlacenje optičkih kablova, zaštitu telekomunikacionih i elektro-ener­getskih kablova). Crne su boje, glatke spoljašnje i nažljebljene unutrašnje površine, prečnika od [...]

 • PP korugovane cevi za kanalizaciju

  PP korugovane cevi za kanalizaciju PP Korugovane cevi za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska se proizvode procesom ekstruzije polipropilena – PP, tipa „Block Copolymer“, veoma visoke krutosti. PP dvoslojna korugovana cev je [...]

 • HDPE korugovane cevi za optičke kablove

  HDPE korugovane cevi za optičke kablove Polietilenske korugovane (rebraste) cevi za zaštitu telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova se proizvode od polietilena viskoke gustine PE80, prečnika DN 110, dužine u šipkama od 6 i 12 [...]

 • Popravne prohromske spojnice

  Nerđajuće popravne prohromske spojnice (NP) Nerđajuće popravne spojnce (NP spjnice) su namenjene za otklanjanje kvarova na cevovodu u slucaju oštećenja, pucanja cev1 i propuštanja, za neagresivne tečnosti, kao i za spajanje cevi bez [...]

 • PVC jednoslojne cevi za uličnu kanalizaciju

  PVC jednoslojne cevi za uličnu kanalizaciju Cevi za ulicnu kanalizacijuaciju se proizvode od neomeksanog polivinilhlorida (PVC-U) uz dodavanje stabiliza­tora i aditiva. Kvalitet PVC-U zadovoljava uslove kvaliteta utvrdene standardom SRPS EN 1401-1. PVC je [...]

 • PVC cevi za i spojnice za plastenike

  PVC cevi za i spojnice za plastenike PVC cevi za plastenik su prečnika 040mm, duzine 8m u beloj boji. Ove cevi su prvenstveno namenjene za izgrad­nju konsrtukcija za plastenike, ali se koriste i [...]

 • PVC korugovane cevi za uličnu kanalizaciju

  PVC korugovane cevi za uličnu kanalizaciju Korugovane (rebraste) dvoslojne cevi za ulicnu kanalizaciju proizvode se od neomeksanog polivinilhlorida ( PVC-U) i namenjene su za odvod atmosferske i fekalne kanalizacije. PVC je visoko kvalitetan [...]

 • PVC troslojne cevi za kućnu kanalizaciju

  PVC troslojne cevi za kućnu kanalizaciju Cevi za kucnu kanalizaciju se proizvode od neomeksanog polivinilhlorida (PVC-U) uz dodavanje stabilizatora i aditiva i namenjene su za odvod svih otpadnih voda u stanbenim zgradama i [...]

 • Usluge

  Kompanija "AkvaPan inženjering" vrši uslugu zavarivanja polietilenskih cevi na gradilištima izvođača radova širom Srbije i u okruženju. Zavarivanje vrše stručno obučene sertifikovane ekipe, prilagođene radu na terenu i u ekstremnim uslovima. Mašine za zavarivanje i [...]

Svi proizvodi imaju atestnu dokumentaciju nadležnog Beogradskog instituta, IMS-a.

Posedujemo sertifikat SRPS ISO 9001:2008, Ratel sertifikat za cevi za zaštitu telekomunikacionih kablova.

Dugogodišnje iskustvo i kvalitetan stručni kadar, omogućuju nam da Vam ponudimo uspešnu poslovnu saradnju, način i rok isporuke, ukoliko ste zainteresovani za bilo koje proizvode iz ponuđenog asortimana.