HDPE korugovane cevi za optičke kablove

Polietilenske korugovane (rebraste) cevi za zaštitu telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova se proizvode od polietilena viskoke gustine PE80, prečnika DN 110, dužine u šipkama od 6 i 12 metara ili u koturu od 50 metara.

Fleksibilnost cevi u koturu obezbedjuje kombinacija materijala PELD za unutrašnji sloj i PEHD za spoljašnji sloj, dok se cevi u šipkama proizvode od PEHD.

Proizvode se u žutoj i crvenoj boji ili prema zahtevu kupca. PEHD korugovane cevi se lako prilagođavaju rovu zbog svoje savitljivosti. Mogu se skraćivati običnim nožem ili testerom.

Polaganje i korišćenje polietilenskih rebrastih cevi je u temperaturnom režimu od -40ºC do +60ºC. Otporne su na UV zrake.

Spajaju se spojnicom i gumicom.

Proizvodnja i kontrola kvaliteta usaglašena je sa standardom SRPS EN 13476-3.

Tabela:

Hdpe Korugovane Cevi Tabela