HDPE i PVC cevi za kablovsku kanalizaciju

Polietilenske cevi se koriste za kablovsku kanalizaciju (provlacenje optičkih kablova, zaštitu telekomunikacionih i elektro-ener­getskih kablova). Crne su boje, glatke spoljašnje i nažljebljene unutrašnje površine, prečnika od DN 20 do DN 110 mm za radne pritiske od 6 bara. Nazivni prečnik je spoljasnji precnik cevi. lsporucuju se u pravim sipkama duzine 6 i 12 m, iii koturovima (prema zahtevu kupca).
Na svaki metar duzine cevi stavljaju se sledeće trajne oznake:

  • vrsta i tip materijala,
  • spoljašnji precnik i debljina zida u mm,
  • naziv proizvodača,
  • mašina broj,
  • datum proizvodnje (mesec i godina),
  • obeležavanje dužine cevi u intervalima od lm.

Proizvodnja i kontrola kvaliteta usaglašena je sa važećim standardima:

  • SRPS EN 12201,
  • u skladu sa Tehničkim uslovima za polietilenske cevi malog prečnika za kablovsku kanalizaciju „PTT Vesnik“ br. 25/87,
  • I tehničkim uslovima za polietilenske cevi za kablovsku kanalizaciju, „PTT Vesnik“ br. 8/75.

Za ovu namenu, na zahtev kupca, mogu se proizvoditi cevi drugih vrednosti pritiska iii nazivnih prečnika – koji nisu navedeni u tabeli.

Mnogobrojne prednosti polietilenskih cevi u odnosu na druge materijale imaju za posledicu njihovu sve širu primenu. Lako se trans­portuju i montiraju. Dobro se prilagođavaju terenu. lmaju mali koeficijent trenja koji prouzrokuje i male gubitke pritiska.

Cevi se polazu u zemlju u kanalima na dubinama, koje zavise od vrste cevi i terena za polaganje cevi, a koje propisuje projektant. Minimalna dubina ukopavanja je 0,6 -1 m.
lnstalaciju cevovoda vrsiti pri spoljnim temperaturama min + 5° C.
Moguće je spajanje rastavljivom vezom (spojnice od PE i PP) i nerastavljivom vezom (elektrofuziono i sučeono zavarivanje).

PVC cevi za zaštitu kablova

PVC cevi za zaštitu telefonskih i elektro-energetskih kablova proizvode se od tvrdog PVC-a. Mogu biti u žutoj i crvenoj boji, dužine 4 iii 6m, iii prema zahtevu kupca. Cevi se izrađuju sa proširenjem na jednom kraju (mufom) koje služi za spajanje.

Proizvode se i svi fazonski elementi koji se koriste pri polaganju PVC cevi: PVC cep, PVC uvodnik, PVC cesalj i PVC stitnik. Cevi se izrađuju u skladu sa EN 1401 i EN 13476.