HDPE cevi za gas

Cevi za gas koje se koriste u izgradnji gasovoda proizvode se od polietilena visoke gustine PE80 ili PE100 (MRS ≥ 8 MPa odn. MRS ≥ 10 MPa) čiji kvalitet garantuje da će i posle 50 godina cevi trpeti isto naprezanje. Proizvodnja i kontrola kvaliteta usaglašena je sa važećim domaćim standardom: SRPS EN 1555.

Materijal je netoksičan, lak za transport i rukovanje. Cevi su fleksibilne i otporne na vibracije, seizmičke udare i pomeranje tla. Dozvoljeno je trajno toplotno opterećenje do +60ºC, a trenutno do +80ºC. Niski su gubici pritiska jer je koeficijent trenja mali. Spajanje cevi se izvodi (u zavisnosti od prečnika) spojnicama ili zavarivanjem: elektrofuzionim ili sučeonim.

Standardno su crne boje sa koekstrudiranim žutim linijama i nose sledeće oznake:

  • Oznaka standarda: SRPS EN 1555,
  • Spoljasnji prečnik,
  • Oznaka SDR,
  • Vrsta i tip materijala,
  • lmaju visoku otpornost na abraziju,
  • Oznaka: GAS,
  • Znak proizvodača,
  • Godinu proizvodnje,
  • Obelezavanje duzine kotura na svakih lm.

Glatke su spoljašnje i unutrasnje povrsine, prečnika od DN 20 mm do DN 630 mm, za radne pritiske od PN 1, 4, 6 i 10 bara, u zavisnosti od vrste materijala. Nazivni prečnik DN je spoljasnji precnik cevi (OD). Polietilenske cevi prečnika od DN 20 do DN 110 se pakuju u koturima od 50 do 200 m, a veći prečnici u šipkama od 6 i 12 metara. Najmanji prečnik bubnja za namotavanje cevi mora biti 18 x d i takav da je ovalnost cevi sačuvana.

Polietilenske cevi za snabdevanje gasovitim gorivima mogu se polagati iznad i u zemlju i pod vodom.

Nacini polaganja definisani su „Pravilnik o tehnickim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi“.