HDPE cevi za gas

HDPE cevi za gas Cevi za gas koje se koriste u izgradnji gasovoda proizvode se od polietilena visoke gustine PE80 ili PE100 (MRS ≥ 8 MPa odn. MRS ≥ 10 MPa) čiji kvalitet garantuje da će i posle 50 godina cevi trpeti isto naprezanje. Proizvodnja i kontrola kvaliteta usaglašena je sa važećim domaćim standardom: [...]

HDPE cevi za gas2017-05-19T20:26:32+02:00

HDPE cevi za vodu

HDPE cevi za vodu Polietilenske vodovodne cevi koje se koriste za izgradnju vodovodnih sistema proizvode se od polietilena visoke gustine PESO iii PElOO iii PE 100-RC prema SRPS EN 12201 (MRS 8 MPa odn. MRS 10 MPa) čiji kvalitet garantuje da će i posle 50 godina cevi trpeti isto naprezanje. Polietilenske cevi su [...]

HDPE cevi za vodu2017-05-19T20:05:25+02:00

HDPE i PVC cevi za kablovsku kanalizaciju

HDPE i PVC cevi za kablovsku kanalizaciju Polietilenske cevi se koriste za kablovsku kanalizaciju (provlacenje optičkih kablova, zaštitu telekomunikacionih i elektro-ener­getskih kablova). Crne su boje, glatke spoljašnje i nažljebljene unutrašnje površine, prečnika od DN 20 do DN 110 mm za radne pritiske od 6 bara. Nazivni prečnik je spoljasnji precnik cevi. lsporucuju se [...]

HDPE i PVC cevi za kablovsku kanalizaciju2017-05-19T20:11:41+02:00

PP korugovane cevi za kanalizaciju

PP korugovane cevi za kanalizaciju PP Korugovane cevi za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska se proizvode procesom ekstruzije polipropilena – PP, tipa „Block Copolymer“, veoma visoke krutosti. PP dvoslojna korugovana cev je sastavljena je od dva sloja. Zid cevi se sastoji od dve po celom obodu spojene cevi. Postupak spajanja obe cevi [...]

PP korugovane cevi za kanalizaciju2017-09-21T10:37:02+02:00

HDPE korugovane cevi za optičke kablove

HDPE korugovane cevi za optičke kablove Polietilenske korugovane (rebraste) cevi za zaštitu telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova se proizvode od polietilena viskoke gustine PE80, prečnika DN 110, dužine u šipkama od 6 i 12 metara ili u koturu od 50 metara. Fleksibilnost cevi u koturu obezbedjuje kombinacija materijala PELD za unutrašnji sloj i PEHD [...]

HDPE korugovane cevi za optičke kablove2017-05-19T21:05:00+02:00

Popravne prohromske spojnice

Nerđajuće popravne prohromske spojnice (NP) Nerđajuće popravne spojnce (NP spjnice) su namenjene za otklanjanje kvarova na cevovodu u slucaju oštećenja, pucanja cev1 i propuštanja, za neagresivne tečnosti, kao i za spajanje cevi bez integrisanog mufa. Obuhvatajuci ostecenje na cevi, NP spojnica zaptiva ošteceno mesto, trajno zaustavlja curenje i omogućava nesmetan protok vode. Lako [...]

Popravne prohromske spojnice2017-05-23T08:42:57+02:00

PVC jednoslojne cevi za uličnu kanalizaciju

PVC jednoslojne cevi za uličnu kanalizaciju Cevi za ulicnu kanalizacijuaciju se proizvode od neomeksanog polivinilhlorida (PVC-U) uz dodavanje stabiliza­tora i aditiva. Kvalitet PVC-U zadovoljava uslove kvaliteta utvrdene standardom SRPS EN 1401-1. PVC je visoko kvalitetan materijal, pa su cevi i spojni elementi, napravljeni od PVC-U, otporni na koroziju i hemijsko nagrizanje kiselina, alkala, [...]

PVC jednoslojne cevi za uličnu kanalizaciju2017-05-19T20:57:33+02:00

PVC cevi za i spojnice za plastenike

PVC cevi za i spojnice za plastenike PVC cevi za plastenik su prečnika 040mm, duzine 8m u beloj boji. Ove cevi su prvenstveno namenjene za izgrad­nju konsrtukcija za plastenike, ali se koriste i u druge svrhe (veoma dugotrajni kocici za biljke, puzavice). Male su težine, sto omogućava lak transport i postavljanje. Otporne su [...]

PVC cevi za i spojnice za plastenike2017-05-19T21:14:16+02:00

PVC korugovane cevi za uličnu kanalizaciju

PVC korugovane cevi za uličnu kanalizaciju Korugovane (rebraste) dvoslojne cevi za ulicnu kanalizaciju proizvode se od neomeksanog polivinilhlorida ( PVC-U) i namenjene su za odvod atmosferske i fekalne kanalizacije. PVC je visoko kvalitetan materijal otporan na mehanicke udare, na abraziju i hemijsko nagrizanje od strane kiselina, alkalija, jedinjenja soli, sulfata, alkohola i mnogih [...]

PVC korugovane cevi za uličnu kanalizaciju2017-05-19T20:20:04+02:00

PVC troslojne cevi za kućnu kanalizaciju

PVC troslojne cevi za kućnu kanalizaciju Cevi za kucnu kanalizaciju se proizvode od neomeksanog polivinilhlorida (PVC-U) uz dodavanje stabilizatora i aditiva i namenjene su za odvod svih otpadnih voda u stanbenim zgradama i industrijskim objektima, kao i za odvod kisnice unutar i izvan svih objekata. Kvalitet PVC-U je utvrden standardom DIN 19531. Cevi [...]

PVC troslojne cevi za kućnu kanalizaciju2017-05-19T21:41:57+02:00
Go to Top