Benzinske pumpe

U toku 2012.i 2013. smo kao podizvodjaci firme “Deneza” iz Beograda ucestvovali u renoviranju 22 benzinske pumpe u Srbiji i BiH-a za potrebe NIS-a i Gasproma. Obim radova se kretao od laganog rebrending-a, trajnog rebrending-a do izgradnje pumpe Cacak 1 iz temelja za 45 dana a sve prema zahtevu investitora.

Na svih 10 pumpi Gasproma u Srbiji i 2 pumpe u Sarajevu smo montirali brend elemente ukljucujuci i strukturalnu aluminijumsku fasadu objekta dok smo Gasprom Preljina izmenili iz osnova.

Kao pouzdani i dokazani izvodjaci smo krajem 2014.god na zahtev LUK OIL-a izvrsili rebrend-ing 5 njihovih pumpi,gde je obim radova ukljucivao kompletno farbanje objekata spolja i unutra, zamenu kolovoznih povrsina,prepokrivanje svih objekata…