ASORTIMAN

HDPE cevi za gas

HDPE cevi za gas Cevi za gas koje se koriste u izgradnji gasovoda proizvode se od polietilena visoke [...]

HDPE cevi za vodu

HDPE cevi za vodu Polietilenske vodovodne cevi koje se koriste za izgradnju vodovodnih sistema proizvode se od polietilena [...]

PP korugovane cevi za kanalizaciju

PP korugovane cevi za kanalizaciju PP Korugovane cevi za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska se proizvode procesom [...]

HDPE korugovane cevi za optičke kablove

HDPE korugovane cevi za optičke kablove Polietilenske korugovane (rebraste) cevi za zaštitu telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova se proizvode [...]

Popravne prohromske spojnice

Nerđajuće popravne prohromske spojnice (NP) Nerđajuće popravne spojnce (NP spjnice) su namenjene za otklanjanje kvarova na cevovodu u [...]

Usluge

Kompanija "AkvaPan inženjering" vrši uslugu zavarivanja polietilenskih cevi na gradilištima izvođača radova širom Srbije i u okruženju. Zavarivanje vrše stručno [...]