PVC troslojne cevi za kućnu kanalizaciju

Pvc Troslojne Cevi za Kucnu Kanalizaciju

Cevi za kućnu kanalizaciju se proizvode od neomekšanog polivinilhlorida (PVC-U) i namenjene su za odvod svih otpadnih voda. Kvalitet PVC-U je utvrđen standardom DIN 19531.\r\n\r\nCevi i spojni elementi proizvedeni od PVC-U su otporni na koroziju i hemijsko nagrizanje od strane kiselina, alkala, sulfata, alkohola, jedinjenja soli i mnogih drugih hemikalija. Dobar su električni izolator. Mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0ºC do + 60 ºC. Životni vek im je preko 50 godina.\r\n\r\nNe mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrže veliki procenat benzina, acetona i benzola.\r\nMeđusobno se spajaju natičnim naglavkom i gumenim prstenom koji obezbeđuje potpunu zaptivenost.\r\n\r\nPrimenjuju se za cevovode koji se montiraju u zemlju ili površinski na slobodnim ravnim površinama i služe za odvod otpadnih i atmosferskih voda. Primenu imaju i u industriji, za odvod otpadnih industrijskih voda prema kojima je PVC otporan; za instalacije slobodnog (gravitacionog) režima tečenja i instalacije niskog pritiska.\r\n\r\nCevi kućne kanalizacije se proizvode sa natičnim naglavkom (mufom).\r\nKorisna dužina cevi sa natičnim naglavkom je dužina bez dubine naglavka.\r\n\r\nPVC KK cevi su svetlo sive boje ( RAL 7011) i nose sledeće oznake:\r\n

    \r\n

  • Oznaka standarda: DIN 19531
  • \r\n

  • Spoljašnjii prečnik,
  • \r\n

  • Vrsta materijala,
  • \r\n

  • Znak proizvođača i godinu proizvodnje.
  • \r\n

\r\nPVC KK cevi sa naglavkom\r\n\r\nSpoljašnji prečnici cevi su od DN 50 do DN 160 mm, a dužina izrade je od 250 mm do 5000 mm.\r\n\r\nTabela:\r\n\r\n

\r\n\r\n

cevi-za-kucnu-kanalizaciju-sema-projekta