Popravne prohromske spojnice

popravne-prohromske-spojnice

Nerđajuće popravne spojnice (NP spojnice) su izrađene od prohroma (limovi, zavrtnji, navrtke, podloške) u kvalitetu Č 4580 i gumene obloge u kvalitetu EPDM (guma za prehrambenu industriju). Namenjene su za zaptivanje oštećenja na vodovodnim (HDPE,PVC,LG,ACC) i drugim cevima i za spajanje cevi bez natičnog naglavka. Obuhvatajući oštecenje na cevi, NP spojnica zaptiva oštećeno mesto, trajno zaustavlja curenje i omogućava nesmetan protok vode. Lako se ugrađuju, što minimizira troškove i vreme popravke. Izdržavaju pritisak do 40 bari, otporne su na mehaničke udare, koroziju i hemijske uticaje.\r\n\r\nProizvodimo dva tipa NP spojnica u zavisnosti od tipa i spoljašnjeg prečnika cevi:\r\n

    \r\n

  • Za Ø 20 do Ø 40 (N 1 do N 4) – jednodelne ΔyΕ = 100mm
  • \r\n

  • Za Ø 50 do Ø 180 (M 1 do M 16) – jednodelne ΔyΕ = 200mm
  • \r\n

  • Za Ø 200 do Ø 500 (L 1 do L 18) – dvodelne ΔyΕ = 300mm
  • \r\n

\r\nPostavljanje NP spojnica:\r\n\r\nOčistite oštećenu cev od mehaničkih nečistoca, obeležiti mesto za postavljanje NP spojnice na cevi, tako da oštećenje bude u sredini spojnice. Spoljašnji deo zaptivne gume premazati kalijevim sapunom. Obuhvatiti cev NP spojnicom i zatezanje vršiti srednjim (dužim) vijkom. Prilikom ravnomernog zatezanja svih vijaka poželjno je vršiti moment ključem, odmerenim udarcima plastičnim (gumenim) čekićem ravnomerno udarati po NP spojnici.\r\n\r\nTabela:\r\n\r\n

\r\n\r\n