O nama

o-nama-slika-main

Kompanija “AkvaPan inženjering” je osnovana 05.04.1993. godine kao privatno preduzeće Pantović Jadranke i Dragana. Za kvalitetno funkcionisanje pokrivaju se sve faze realizacije proizvoda kroz nabavku materijala, proizvodnju, marketing i prodaju, jer za opstanak i razvoj “AkvaPan inženjering” svoj oslonac nalazi uglavnom u sopstvenom potencijalu, izgrađenom kroz višegodišnju tradiciju. Do ciljeva kojim teži poslovna politika kompanije se ne stiže preko noći i zato je bilo neophodno raditi ozbiljno i organizovano svih ovih godina. Ciljevi “AkvaPan inženjering”-a određeni su okvirom koji je postavljen od strane menadžmenta kompanije, standardima i propisima, a to su:\r\n

    \r\n

  1. Efikasno poslovanje za zadovoljenje zahteva tržišta i potreba korisnika: Posvećenost kupcima je preokupacija svih zaposlenih što predstavlja stil rada i kulturu ponašanja.
  2. \r\n

  3. Posvećivanje pažnje kvalitetu i njegovo kontinuirano unapređivanje: U kompaniji“AkvaPan inženjering” kvalitet je kategorija koja predstavlja filozofiju i praksu istovremeno. Preduzeće je od 1996. godine doživelo puni prosperitet sa svojim konkurentnim kvalitetom i strategijom. Proizvodi imaju atestnu dokumentaciju nadležnog Beogradskog instituta, a u sve sektore poslovanja uneti su referentni standardi i propisi.
  4. \r\n

  5. Unapređenje razvoja kadrovskih resursa: Kompanija upošljava više od 70 radnika koji su organizovani u jednu fleksibilnu poslovnu organizaciju koji rade na unapređenju proizvoda i usluga, zadržavajući renome i osvajajući nove pozicije na tržištu. Kvalitet, znanje i sposobnost svakog zaposlenog je nešto što se sistematski stiče i stalno unapređuje. To je naša strategija koja donosi promene u pristupu, navikama i svakodnevnom radu.
  6. \r\n

  7. Racionalizacija troškova i ostvarenje profita: Misija kompanije “AkvaPan inženjering” je proizvodnja najvišeg tehnološkog nivoa i najboljeg kvaliteta po povoljnim cenama. Ovo definiše neke od najbitnijih korporativnih vrednosti kompanije a to je konkurentnost, kvalitet i lojalnost klijenata.
  8. \r\n

\r\n