Kvalitet

kvalitet

AkvaPan inzenjering” d.o.o. svoje poslovanje obavlja u skladu sa integrisanim sistemom menadžmenta: QMS-Sistem menadžmenta kvalitetom, EMS-Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, OHS-Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.\r\n\r\nSistem kvaliteta svojih proizvoda  “AkvaPan inzenjering”  ostvaruje u postupcima:\r\n

  \r\n

 • Kontrole ulaznih materijala,
 • \r\n

 • Kontrole procesa proizvodnje,
 • \r\n

 • Završnog kontrolisanja i ispitivanje.
 • \r\n

\r\nKontrola kvaliteta proizvoda se sprovodi u skladu sa planovima kvaliteta, koji su izrađeni u skladu sa važećim evropskim i srpskim standardima.\r\n\r\n’’AkvaPan inzenjering Laboratorije za ispitivanje” je specijalizovana za fizicko-mehanicka ispirivanja plasticnih masa i proizvoda od plasticnih masa ( cevi i dr.proizvoda za potrebe vodovoda, gasovoda, kućne i  ulične kanalizacije, telekomunikacija i energetskih instalacija), a svoj rad bazira na:\r\n

  \r\n

 • primeni standardizovanih metoda ispitivanja,
 • \r\n

 • uspostavljanju i razvoju sistema međulaboratorijskih ispitivanja,
 • \r\n

 • stalnom poboljšavanju kvaliteta u svim fazama rada,
 • \r\n

 • negovanje vrhunske etike  u odnosima sa korisnicima usluga.
 • \r\n

\r\nLaboratorija raspolaže najsavremenijom opremom, potrebnom za navedena ispitivanje, potpune pouzdanosti, kontrolisanom u skladu sa svim zahtevima iz oblasti metrologije.\r\n\r\nPogledajte i Sertifikat o akreditaciji

\r\n\r\n

\r\n\r\n