HDPE korugovane cevi za optičke kablove

Hdpe Korugovane cevi za opticke kablove

Polietilenske korugovane (rebraste) cevi za zaštitu telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova se proizvode od polietilena viskoke gustine PE80, prečnika DN 110 , dužine u šipkama od 6 i 12 metara ili u koturu od 50 metara. Fleksibilnost cevi u koturu obezbedjuje kombinacija materijala PELD za unutrašnji sloj i PEHD za spoljašnji sloj, dok se cevi u šipkama proizvode od PEHD. Proizvode se u žutoj i crvenoj boji ili prema zahtevu kupca.\r\n\r\nPEHD korugovane cevi se lako prilagođavaju rovu zbog svoje savitljivosti. Mogu se skraćivati običnim nožem ili testerom. Polaganje i korišćenje polietilenskih rebrastih cevi je u temperaturnom režimu od -40ºC do +60ºC. Otporne su na UV zrake. Spajaju se spojnicom i gumicom.\r\n\r\nProizvodnja i kontrola kvaliteta usaglašena je sa standardom SRPS EN 13476-3.\r\n\r\nTabela:\r\n\r\n

\r\n\r\n