HDPE cevi za optičke kablove

cevi-za-opticke-kablove-main

Polietilenske cevi se koriste za provlačenje optičkih kablova, zaštitu telekomunikacionih i elektro-energetskih kablova. Crne su boje, glatke spoljašnje i nažljebljene unutrašnje površine, prečnika od DN 20 do DN 110 mm za radne pritiske od 6 bara. Nazivni prečnik je spoljašnji prečnik cevi. Isporučuju se u pravim šipkama dužine 6 i 12 m, ili koturovima (prema zahtevu kupca). Na svaki metar dužine cevi stavljaju se sledeće trajne oznake:\r\n

  \r\n

 • Vrsta i tip materijala,
 • \r\n

 • Spoljašnji prečnik x debljina zida, u mm,
 • \r\n

 • Naziv proizvođača,
 • \r\n

 • Mašina br.
 • \r\n

 • Datum proizvodnje (mesec i godina),
 • \r\n

 • Obeležavanje dužine cevi u intervalima od 1m,
 • \r\n

\r\nProizvodnja i kontrola kvaliteta usaglašena je sa važećim standardima:\r\n

  \r\n

 • SRPS EN 12201,
 • \r\n

 • Tehničkim uslovima za polietilenske cevi malog prečnika za kablovsku kanalizaciju, “PTT Vesnik” br. 25/87,
 • \r\n

 • Tehničkim uslovima za polietilenske cevi za kablovsku kanalizaciju,“PTT Vesnik” br. 8/75.
 • \r\n

\r\nZa ovu namenu , na zahtev kupca , mogu se proizvoditi cevi drugih vrednosti pritiska ili nazivnih prečnika – koji nisu navedeni u tabeli.\r\n\r\nTabela:\r\n\r\n

\r\n\r\n