HDPE cevi za vodu

cevi-za-vodu

Polietilenske cevi za snabdevanje vodom koje se koriste za izgradnju vodovodnih sistema proizvode se od polietilena visoke gustine PE80, PE100 i PE100-RC prema SRPS EN 12201 (MRS ≥ 8 MPa odn. MRS ≥ 10 MPa) čiji kvalitet garantuje da će i posle 50 godina cevi trpeti isto naprezanje.\r\n\r\nCevi proizvedene od materijala PE100-RC namenjene su za ugradnju i polaganje u kamenitim terenima, pri čemu nije potrebna pešana podloga i naknadno popunjavanje iskopa. Prednosti cevi proizvedenih od PE100-RC materijala su:\r\n

  \r\n

 • Otpornost na tacke opterećenja,
 • \r\n

 • Otpornost na brzo širenje pukotine,
 • \r\n

 • Najveća pouzdanost proizvoda,
 • \r\n

 • Kompatibilnost sa klasičnim PE cevima.
 • \r\n

\r\nPolietilenske cevi su namenjene za javno, privatno i industrijsko vodosnabdevanje, za izgradnju ukopanih i nadzemnih cevovoda, kao i instalacija unutar zgrada i van njih.\r\n\r\nZa javno vodosnabdevanje, cevi su definisane projektima koji imaju vodoprivrednu saglasnost, dok za privatno i industrijsko vodosnabdevanje ne postoje ograničenja u pogledu upotrebe određenog pritiska. Dozvoljeno je trajno toplotno opterećenje do +60ºC, a trenutno do +80ºC. Otporne su na niske temperature.\r\n\r\nImaju glatku spoljašnju i unutrašnju površinu. Nazivni (spoljašnji) prečnik cevi je od DN 20 do DN 500 mm, a radni pritisak od 4, 6, 8, 10, 12.5, 16, 20 i 25 bara.\r\nStandardno su crne boje sa koekstrudiranim plavim linijama i nose sledeće oznake:\r\n

  \r\n

 • Oznaka standarda: SRPS EN 12201,
 • \r\n

 • Nazivni prečnik x debljina zida,
 • \r\n

 • Oznaka SDR,
 • \r\n

 • Vrsta i tip materijala,
 • \r\n

 • Radni pritisak, PN,
 • \r\n

 • Znak proizvođača i godinu proizvodnje.
 • \r\n

\r\nPakuju se u koturovima od 50 do 500 metara ili u šipkama od 6 i 12 metara (zavisi od prečnika i pritiska). Najmanji prečnik bubnja za namotavanje cevi mora biti 18 x d kako bi se ovalnost cevi sačuvala.\r\nIzabrani nazivni (spoljašnji) prečnici i debljine zidova u skladu sa izabranim nazivnim pritiscima dati su u tabeli. Vrednosti navedene u tabelama i kvalitet cevi odgovaraju standardu SRPS EN 12201.\r\n\r\nSpajanje cevi moguće je ostvariti rastavljivom i nerastavljivom vezom:\r\n\r\nRastavljive veze su spojevi sa spojnicama. One mogu biti od polietilena (PE), polipropilena (PP) i livenog gvožđa (LG).\r\n\r\nNerastavljive veze su spojevi zavarivanjem:\r\n

  \r\n

 • Sučeono zavarivanje
 • \r\n

 • Elektrofuziono zavarivanje
 • \r\n

\r\nFiting je proizveden od istog materijala kao i same cevi, što omogućava posebno siguran i efikasan spoj.\r\n\r\nSvaki izgrađeni cevovod mora se podvrgnuti ispitivanju pod pritiskom, kako bi se osigurala celovitost cevi, spojeva, fazonskih komada i ostalih komponenti.\r\n\r\nTabela:\r\n\r\n

\r\n\r\n

polietilenske-vodovodne-cevi-delovi