PVC korugovane cevi za uličnu kanalizaciju

Korugovane Cevi Main

Korugovane (rebraste) dvoslojne cevi za uličnu kanalizaciju proizvode se od neomekšanog polivinilhlorida ( PVC-U ) i namenjene su za odvod atmosferskih, fekalnih i industrijskih otpadnih voda.\r\n\r\nPVC je visoko kvalitetan materijal otporan na mehaničke udare, na abraziju i hemijsko nagrizanje od strane kiselina, alkalija, jedinjenja soli, baza, sulfata, alkohola i mnogih drugih hemikalija.\r\n\r\nZadovoljavaju uslove kvaliteta utvrđene standardima SRPS EN 13476-3 i DIN 16961.\r\nCevi sa duplim zidom, ojačane spoljnim rebrima, lakše su od PVC UK cevi za istu primenu i do 40% (u zavisnosti od prečnika). Imaju dobre hidrauličke karakteristike zbog glatke unutrašnje površine koja ima mali koeficijent trenja. Veoma su izdržljive pri mehaničkim kretanjima zemljišta. Dobar su električni izolator. Lako se ugrađuju i imaju dug vek trajanja sa malim zahtevima na održavanju.\r\n\r\nNe mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrže veliki procenat benzina, acetona i benzola.\r\nSpajaju se međusobno natičnim naglavkom i gumenim prstenom, pri čemu gumeni prstenovi obezbeđuju potpunu zaptivenost.\r\n\r\nPVC korugovane cevi i prateći spojni elementi od PVC-a mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0 ºC do + 60 ºC.\r\n\r\nKorugovane PVC cevi se proizvode za standardne veličine obodne krutosti SN4 (4kN/m²) i SN8 (8kN/m²), a za potrebe nestandardnih projekata proizvode se i za veće vrednosti obodne krutosti – do SN16.\r\n\r\nSpoljašnji prečnici cevi su od DN 200 do DN 500 mm, dužina do 6 m ili prema zahtevu kupca.\r\n\r\nulicne-korigovane-cevi-shema\r\n
\r\nPVC korugovane cevi su crveno-braon boje (RAL 8023) i nose sledeće oznake:\r\n

  \r\n

 • Oznaka standarda: SRPS EN 13476-3
 • \r\n

 • Spoljašnji prečnik DN/OD,
 • \r\n

 • Vrsta materijala: PVC-U,
 • \r\n

 • Oznaka SN,
 • \r\n

 • Znak proizvođača,
 • \r\n

 • Godina proizvodnje
 • \r\n

\r\nTabela:\r\n\r\n

\r\n\r\n