HDPE cevi za gas

cevi-za-gas-featured-pic

Cevi za gas koje se koriste u izgradnji gasovoda proizvode se od polietilena visoke gustine PE80 ili PE100 (MRS ≥ 8 MPa odn. MRS ≥ 10 MPa) čiji kvalitet garantuje da će i posle 50 godina cevi trpeti isto naprezanje. Proizvodnja i kontrola kvaliteta usaglašena je sa važećim domaćim standardom: SRPS EN 1555.\r\n\r\nMaterijal je netoksičan, lak za transport i rukovanje. Cevi su fleksibilne i otporne na vibracije, seizmičke udare i pomeranje tla. Dozvoljeno je trajno toplotno opterećenje do +60ºC, a trenutno do +80ºC. Niski su gubici pritiska jer je koeficijent trenja mali. Spajanje cevi se izvodi (u zavisnosti od prečnika) spojnicama ili zavarivanjem: elektrofuzionim ili sučeonim.\r\n\r\nStandardno su crne boje sa koekstrudiranim žutim linijama i nose sledeće oznake:\r\n

  \r\n

 • Oznaka standarda: SRPS EN 1555
 • \r\n

 • Spoljašnji prečnik,
 • \r\n

 • Oznaka SDR,
 • \r\n

 • Vrsta i tip materijala,
 • \r\n

 • Oznaka: GAS,
 • \r\n

 • Znak proizvođača,
 • \r\n

 • Godinu proizvodnje,
 • \r\n

 • Obeležavanje dužine kotura na svakih 1m.
 • \r\n

\r\nGlatke su spoljašnje i unutrašnje površine, prečnika od DN 20 mm do DN 500 mm, za radne pritiske od 1, 4, 6 i 10 bara, u zavisnosti od klase materijala. Nazivni prečnik je spoljašnji prečnik cevi.\r\n\r\nPolietilenske cevi prečnika od DN 20 do DN 110 se pakuju u koturima od 50 do 200 m, a veći prečnici u šipkama od 6 i 12 metara. Najmanji prečnik bubnja za namotavanje cevi mora biti 18 x d i takav da je ovalnost cevi sačuvana.\r\n\r\nPolietilenske  Cevi za snabdevanje gasovitim gorivima mogu se polagati u zemlju i pod vodom.\r\nNačini polaganja definisani su “Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi “\r\n\r\nTabela:\r\n\r\n

\r\n\r\n